Κλειδώνουν Ασφαλίζουν Αυτόματα

GARAGE DOORS

GARAGE DOORS

MT-100

TECHNICAL DETAILS MT100
NOMINAL HEIGHT 77 mm
NOMINAL WIDTH 16 mm
WEIGHT per current meter 648 gr
PIECES / m2 12.98

MT-105

TECHNICAL DETAILS MT105

NOMINAL WEIGHT 77 mm
NOMINAL WIDTH 16 mm
WEIGHT per current meter 530 gr
PIECES / m2 12.98