ΤΑΠΕΣ

ΤΡ-43

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΑΠΑ ΓΙΑ ΦΥΛΛΑΡΑΚΙ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΜΤR-43
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΡ-43
ΥΛΙΚΟ PA6
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10500 TEMAXIA
ΤΡ-60

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΑΠΑ ΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΡ-60
ΥΛΙΚΟ PA6
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4000 TEMAXIA
ΤΡ-70

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΑΠΑ ΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΡ-70
ΥΛΙΚΟ PA6
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2500 TEMAXIA
ΤΡ-90

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΑΠΑ ΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΡ-90
ΥΛΙΚΟ PA6
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1800 TEMAXIA
ΤΡ-95

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΑΠΑ ΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΡ-95
ΥΛΙΚΟ PA6
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1000 TEMAXIA
ΤΡ-100

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΑΠΑ ΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ KR-100
ΥΛΙΚΟ PA6
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1000 TEMAXIA
ΤΡ-110

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΑΠΑ ΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ KR-110
ΥΛΙΚΟ PA6
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 250 TEMAXIA