ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ø60

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ø60
ΚΩΔΙΚΟΣ SA-60
ΥΛΙΚΟ PA6
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 TEMAXIA
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ø70

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ø70
ΚΩΔΙΚΟΣ SA-70
ΥΛΙΚΟ PA6
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 250 TEMAXIA