ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΑ

ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ Ø40

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ Ø40
ΚΩΔΙΚΟΣ PD-40
ΥΛΙΚΟ PA6
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1400 TEMAXIA
ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ Ø60

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ Ø60
ΚΩΔΙΚΟΣ PD-60
ΥΛΙΚΟ PA6
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1000 TEMAXIA
ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ Ø70

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ Ø70
ΚΩΔΙΚΟΣ PD-70
ΥΛΙΚΟ PA6
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 350 TEMAXIA